De opdracht

De vierde en laatste opdracht van dit semester is voor Futuris. Dit is een zorginstelling die mensen met autisme /asperger (of andere psychologische aandoeningen) begeleidt met dagelijkse zaken. Ze bieden betaalbare woningen, professionele zorg begeleiding en werkervaringsplekken in een echte werkomgeving. Daarnaast helpen ze bij het vinden van een opleiding, training of baan. Met als doel dat de cliënten uiteindelijk zelfstandig kunnen wonen en leven.

De opdracht:
Hoe kunnen we met een digitaal hulpmiddel de begeleiding van de cliënten van Futuris ondersteunen, zodat de controle op en het uitvoeren van de alledaagse werkzaamheden wordt verbeterd?

Bekijk de leeswijzer

Het concept

In de briefing van Futuris en tijdens deze rondleiding vielen mij een aantal dingen op. Namelijk dat er veel werd gesproken over hoe belangrijk structuur is voor de cliënten en dat ze het lastig vinden om te plannen. Daarnaast kreeg ik het idee dat de communicatie tussen de 2 begeleiders efficiënter en effectiever kon.

Ik ben toen op internet wat rond gaan kijken naar wat er allemaal al gedaan is voor onze doelgroep. Deze dingen hebben we tijdens de brainstormsessie opgeschreven op het bord. We hebben toen besloten om een soort van planner app te ontwikkelen voor de cliënten, die tegelijkertijd ook de communicatie tussen begeleiders moet bevorderen.

Bekijk het inspiratiedocument
Bekijk het conceptdocument

Interview begeleiders

Ik heb samen met enkele groepsgenoten en andere uit de klas 2 begeleiders van Futuris geïnterviewd, met als doel om meer te weten te komen over de doelgroep en het bevestigen van ons concept en feedback ontvangen hierover. Het interview werd geleid door de projectmanager van Futuris en daarna was nog de ruimte om 1 op 1 met de begeleider dieper in te gaan op het concept. Ik heb tijdens het interview enkele vragen gesteld en daarnaast alles genotuleerd.

Lees meer over het interview

Inspiratie goals apps

Toen duidelijk werd dat we een app, vooral gericht op de doelen van de cliënten, gingen ontwikkelen heb ik inspiratie onderzoek gedaan naar vergelijkbare apps. Ik heb eerst rondgekeken in de Google Play store en ben daarna op Google gaan zoeken. Ik heb na wat zoekopdrachten gekozen voor een site met wat zij de 'beste' apps vinden. Ik heb deze apps stuk voor stuk verder onderzocht en heb per app genoteerd wat bruikbaar is voor ons concept. Bekijk de conclusies van het onderzoek in het document.

Bekijk het onderzoek

Functionaliteiten app

Met de groep hebben we een MoSCoW lijst opgesteld voor de functionaliteiten van onze app. Mijn toevoegingen aan deze lijst heb ik gebaseerd op mijn inspiratie onderzoek. De MoSCoW lijst heb ik uiteindelijk verder uitgewerkt en aangevuld, zodat ik deze kon gebruiken bij het designen van de app.

Bekijk het document

Onderzoek autisme design

Op het internet heeft Rick een onderzoek gevonden naar design voor mensen met autisme. Uit dit onderzoek heb ik meerdere nuttige dingen gehaald die ik kan gebruiken voor het designen van onze app. Daarnaast zijn sommige aannames van ons bevestigd en is ons concept versterkt. In het document staan de meest waardevolle stukken uit het onderzoek en mijn conclusie.

Bekijk het onderzoek

Design en prototype

In Adobe XD heb ik designs gemaakt voor onze app, die ik later ook heb omgezet tot een prototype. Zonder eerst onderzoek te doen naar design voor de gebruikers, ben ik gaan designen. Deze designs heb ik gebaseerd op mijn inspiratie onderzoek naar goals apps, de interviews met de begeleiders en de MoSCoW lijst. Toen ik enkele designs had gemaakt, kwam Rick met een onderzoek over design voor mensen met autisme. Op basis van deze resultaten heb ik een nieuwe versie gemaakt.

Het prototype van deze nieuwe versie is getest met een cliënt van Futuris, de feedback die hij gaf heb ik verwerkt in de derde versie. Ook hebben mijn groepsgenoten nog feedback gegeven die ik heb verwerkt. Mijn designs zijn uiteindelijk nog uitgewerkt door Ruben en Rick in een online web prototype.

Lees meer over het prototype

Marketing

Om ons product sterker te kunnen onderbouwen en om de communicatie van ons product te verduidelijken heb ik een communicatieplan gemaakt (samen met Ruben) en een marketingmix gemaakt. Het communicatieplan laat duidelijk zien wat we met ons product willen bereiken, wat de boodschap is van ons product en hoe we dit gaan communiceren binnen Futuris.

Met het 4c's marketingmix model ben ik dieper ingegaan op de communicatie van ons product binnen Futuris. Ook heb ik in dit document beschreven welk probleem ons product gaat oplossen en hoe de doelgroep het product kan gaan aanschaffen en gebruiken. Dit was voor ons als groep nog een beetje vaag, en met deze documenten kunnen we nu beter onderbouwen hoe ons product de doelgroep gaat helpen en hoe er naar de doelgroep gecommuniceerd kan worden over ons product.

Bekijk het communicatieplan
Bekijk het marketingmix document